Translate (ترجمة)

عائلتي Tag

اللغة الاستقبالية: اتباع تعليمات تحتوي حرف العطف (و).اللغة التعبيرية: إنتاج جمل تحتوي (اسم+ حرف العطف و+ اسم)، مثال: فانوس ومقص....

الهدف من النشاط المطبوع: اللغة الاستقبالية: اتباع تعليمات تتضمن حرف العطف (و).اللغة التعبيرية: إنتاج جمل تحتوي (اسم + حرف العطف و + اسم)....